Mats P O, månadens klubbvärd berättade om Romeo y Julieta.
Cigarrer som skulle testas.
Mats ordnade även en nötprovning som alla uppskattade.

Nya medlemmar valdes in under kvällen, th Peter Nilsson ...

... och Anders Lutz - välkomna!
Mats
Micke A
Lasse L